zaterdag 29 oktober 2011

zomertijd of wintertijd??


Elk half jaar wordt de klok een uur vooruit of een uur achteruit gezet. Waarom wordt dat gedaan, doet de hele wereld dat en wanneer dan precies, en wat is de échte tijd; de zomer- of wintertijd?
Ongeveer 70 landen verzetten momenteel tweemaal per jaar de klok.
In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer donker, en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.
Oorsprong
Er is wel eens beweerd dat zomertijd voor het eerst voorgesteld werd door Benjamin Franklin en in een brief aan de redactie van de Journal of Paris. Het artikel was echter als grap bedoeld en bovendien stelde Franklin niet voor om de zomertijd in te voeren, maar dat men vroeger moest opstaan en naar bed gaan.
Het eerste serieuze voorstel kwam van de Engelsman William Willet in zijn Waste of Daylight (Verspilling van daglicht) uit 1907, maar hij was niet bij machte om het van de Britse regering gedaan te krijgen, ondanks steun van een aanzienlijke groep parlementsleden
De eerste praktische toepassing van zomertijd was door de Duitse regering gedurende de Eerste Wereldoorlog, tussen 30 april 1916 en 1 oktober 1916.
Kort daarop volgde ook het Verenigd Koninkrijk, voor het eerst van 21 mei 1916 tot 1 oktober 1916. Vervolgens voerde het Congres van de Verenigde Staten op 19 maart 1918 verschillende tijdzones in (die al sinds 1883 bij de spoorwegen in gebruik waren) en maakte de zomertijd officieel (in werking tredend op 31 maart) voor de rest van de Eerste Wereldoorlog. De zomertijd werd in 1918 en 1919 gedurende zeven maanden in acht genomen. De wet bleek echter zo onpopulair (hoofdzakelijk doordat men destijds meestal vroeger opstond en eerder naar bed ging dan tegenwoordig) dat deze werd afgeschaft.
De oliecrisis van 1973, die tot een golf van energiebesparende maatregelen leidde, was voor veel Europese landen aanleiding om opnieuw de zomertijd in te voeren. Spanje en Albanië begonnen hier in 1974 mee. In 1975 volgden Griekenland en Cyprus. Frankrijk volgde in 1976, Nederland, België, Luxemburg, Portugal en Polen in 1977, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije en Roemenië in 1979. West-Duitsland wachtte nog tot 1980, totdat hierover een afspraak met Oost-Duitsland was gemaakt. Ook Oostenrijk, Denemarken, Hongarije, Noorwegen en Zweden sloten zich toen aan. In 1981 volgden de Sovjet-Unie, Zwitserland, Finland en Liechtenstein, en in 1983 Joegoslavië. In 1985 sloot Andorra zich aan, als laatste land in Europa.

31 oktober 2011

zaterdag 8 oktober 2011

politiek

dit is wel een hele leuke mop die ik tegen kwam over de politiek.
maar er zit toch wel een kern van waarheid in,al zeg ik het zo zelf.
lees het maar en overdenk de plannen van het kabinet maar eens.
dan kan je het toch niet anders bestempelen dat deze mop gewoon de waarheid is?

Een zoon vraagt aan zijn vader:"Pap, wat is eigenlijk politiek?"
Vader zegt: Jongen dat is heel eenvoudig. Kijk, ik breng het geld in huis, dus ik ben het KAPITALISME.
Je moeder beheert het geld, dus die is de REGERING.
Opa ziet erop toe dat alles hier ordelijk verloopt. hij is de OVERHEID.
Het dienstmeisje is de ARBEIDSKLASSE.
Wij hebben allen maar één doel voor ogen, namelijk jou welzijn. Daarom ben jij het VOLK. En je kleine broertje die nog in de luiers loopt is de TOEKOMST.

De zoon denkt na en vraagt of hij er een nachtje over mag slapen. Vader vind het goed.

s' Nachts wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gepoept en vreselijk schreeuwt. Omdat hij niet weet wat hij moet doen gaat hij naar de slaapkamer van zijn ouders. Daar ligt alleen zijn moeder en die slaapt zo vast dat hij haar niet wakker krijgt.
Daarom gaat hij naar de kamer van het dienstmeisje, waar hij ziet dat zijn vader bij haar in bed ligt en dat ze vreemde dingen aan het doen zijn.
Hij ziet dat zijn opa onopvallend door het raam toekijkt.
Ze zijn allemaal zo druk bezig dat niemand merkt dat hij voor het bed staat. Daarom besluit de jongen weer te gaan slapen.

De volgende ochtend vraagt de vader aan zijn zoon of hij met eigen woorden kan uitleggen wat politiek is.

”Ja” zegt de zoon.
Het KAPITALISME misbruikt de ARBEIDSKLASSE terwijl de OVERHEID toekijkt en de REGERING slaapt.
Het VOLK wordt volkomen genegeerd en de TOEKOMST ligt in de STRONT!


tot het volgende blog....

woensdag 5 oktober 2011

me schoonvader

op 26 september 2011 is me ex-schoonvader en opa van me dochter overleden.
onverwachts is hij van ons ontnomen,het was een moeilijk week voor iedereen.
de komende tijd zal dat nog wel even zo blijven,hij was zeer gelieft en zal ook gemist worden door iedereen.

tijdens zijn crematie las ik deze tekst:

Hoe plots ons leven is veranderd,
daar kan ik met me verstand niet bij.
Zonder iemand iets te vertellen,
streed jij een gevecht,met veel pijn.
Je wilde dit niet verliezen,
je wilde er zijn voor hen die je nodig hadden.
Dit is zo oneerlijk,geheel onterecht.
Ik kan wel vragen: o heer waarom nu hij?
maar een antwoord zal er toch niet zijn.
Zo was jij ook in je leven.
zo had jij het ook gedaan.
Maar één ding weet ik zeker,
daar zal geen twijfel over zijn.
We houden van je en zullen je missen,
iedere dag!

19 december 1947 - 26 september 2011

tot het volgende blog....